Οικονομία

Κέρδη στα 58,8 εκατ. και προμέρισμα στα 0,058 ευρώ το 2023

Αυξημένα καθαρά κέρδη στα 58,8 εκατ. ευρώ σημείωσε ο ΑΔΜΗΕ κατά το έτος 2023, σύμφωνα με ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2023 ανήλθαν σε 58,8 εκατ. ευρώ από 29,1 εκατ. ευρώ το 2022, με τα κέρδη ανά μετοχή να αυξάνονται κατά 102% φτάνοντας τα 0,25 λεπτά ανά μετοχή έναντι 0,13 το 2022.

Τα έσοδα της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. αντικατοπτρίζουν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη του Ομίλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 59,4 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 100,3% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο το 2022.

Τα Λειτουργικά Έξοδα ανήλθαν στις 870 χιλ. ευρώ έναντι 695 χιλ. ευρώ το 2022, με την αύξηση να οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αμοιβών τρίτων κατά 113 χιλ. ευρώ και των αμοιβών προσωπικού κατά 52 χιλ. ευρώ.

Τα Κέρδη προ φόρων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 58,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 102% σε σύγκριση με το 2022, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων και της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα ανήλθαν στα 237 χιλ. ευρώ έναντι 133 χιλ. ευρώ το 2022, κυρίως ως αποτέλεσμα του υψηλότερου μέσου επιτοκίου απόδοσης, όπως διαμορφώθηκε στον ειδικό λογαριασμό που τηρεί η Εταιρεία στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 58,8 εκατ. ευρώ έναντι 29,1 εκατ. το 2022 και τα Κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 102% φθάνοντας τα 0,25 ανά μετοχή έναντι 0,13 το προηγούμενο έτος.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της Εταιρείας ανέρχονταν στα 5,4 εκατ. ευρώ την 31.12.2023, ενώ το χρέος της είναι μηδενικό.

Πρόταση για μεικτό προμέρισμα 0,058 ευρώ ανά μετοχή το 2023

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την απόφασή του 95/04.08.2023 αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος χρήσης 2023 ύψους 13,5 εκατ. ευρώ ή 0,058 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου και εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών και προχώρησε στην καταβολή του συγκεκριμένου ποσού την 11.10.2023.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή αυτή συνιστά και την οριστική πληρωμή του μερίσματος για τη χρήση 2023, καθώς το ποσό του προμερίσματος κάλυψε το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσό που θα μπορούσε να προταθεί εντός του έτους ως μέρισμα.

Επιπρόσθετα, η Εταιρεία βάσει του μερίσματος που θα λάβει από την Συγγενή εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εντός του 2024, θα προτείνει τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου προμερίσματος για τη χρήση του 2024.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button