Οικονομία

MIG: Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 13% το πρώτο τρίμηνο του 2024

Ο Όμιλος MIG ανακοίνωσε σήμερα (25.4.2024) ότι σημείωσε σημαντική βελτίωση των αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το πρώτο τρίμηνο του 2024, τα οποία διαμορφώθηκαν σε κέρδη 240 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 370 χιλ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Ο κύκλος εργασιών (τζίρος) του Ομίλου MIG ανήλθε στα 2,1 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι 1,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 13%.

Αναλυτικότερα, κάνει λόγο για περιορισμό των ζημιών σε 155 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2024 έναντι ζημιών 21,8 εκ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2023 είχαν επιβαρυνθεί αρνητικά κατά 20,7 εκ. ευρώ εκ των οποίων ποσό 14,2 εκ. ευρώ. αφορούσε το λειτουργικό αποτελέσματα της διακοπείσας δραστηριότητας και ποσό 6,5 εκ. ευρώ το χρηματοοικονομικό κόστος των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Η απόδοση μετοχικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε στο 9,8% και του ομολογιακού χαρτοφυλακίου στο 3,4% για το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Τα κέρδη από την διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 488 χιλ. ευρώ έναντι 95 χιλ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τα Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής κυμαίνονται στα 121,7 εκ. ευρώ.

Η εταιρεία ανέφερε, επίσης, ότι καταγράφει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό σε επίπεδο Εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά άμεσα ρευστοποιήσιμα  στοιχεία ενεργητικού στην Εταιρεία ανέρχονται σε 9,2 εκ. ευρώ.

Ο τζίρος του Ομίλου ανήλθε στα 2,1 εκ. ευρώ έναντι 1,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023, σημειώνοντας αύξηση 13%.

Η  θυγατρική  RKB  παρουσίασε  σημαντική  βελτίωση  σε  όλα τα οικονομικά της μεγέθη, ήτοι αύξηση πωλήσεων 11%, αύξηση του μεικτού κέρδους κατά 15%, αύξηση του EBITDA κατά 15%, βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και κέρδη προ φόρων ύψους 48 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 52 χιλ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023.

To άρθρο MIG: Ο τζίρος αυξήθηκε κατά 13% το πρώτο τρίμηνο του 2024 δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button