ΚρήτηΤοπικές Ειδήσεις

Κτηματολόγιο Καλιατάκη: Το 1969 η πρώτη απόπειρα σύνταξης εθνικού κτηματολογίου στην Κρήτη – ΧανιάΤο μελετητικό γραφείο Καλιατάκη από τα Χανιά, ολοκλήρωσε την αποτύπωση όλης της Κρήτης, όμως έπειτα σταμάτησε λόγω έλλειψης κονδυλίων

Άγνωστο είναι στους πολίτες της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας ότι από το 1969 έως το 1974 είχε γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια κτηματογράφησης όλων των ιδιοκτησιών, η οποία ξεκίνησε από το νησί μας, με ανάδοχο το μελετητικό γραφείο Καλιατάκη από τα Χανιά, το οποίο ολοκλήρωσε την αποτύπωση όλης της Κρήτης, όλης της Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας και της Στερεάς Ελλάδας, φτάνοντας μέχρι τη Λάρισα, και έπειτα σταμάτησε, μάλλον λόγω έλλειψης κονδυλίων.

g

Για το εξαιρετικό αυτό εργαλείο χρησικτησίας και εντοπισμού ιδιοκτησιών που είχαν ξεχαστεί από πολίτες που είχαν μετακομίσει στα μεγάλα αστικά κέντρα, χάνοντας για κάποια χρόνια την επαφή τους με την πατρογονική γη, μας μίλησε ο τοπογράφος μηχανικός κ. Γιώργος Κάτσης από την Αθήνα, ο οποίος έχει αρθρογραφήσει σχετικά και έχει αναδείξει τη χρησιμότητα αυτού του εργαλείου, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι τοπογράφοι μηχανικοί αλλά και οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

«Πολλοί πολίτες, λόγω μακρόχρονης απουσίας τους από τα χωριά τους, αγνοούν τη θέση των αγροτεμαχίων που καλλιεργούσαν παλαιότερα οι πρόγονοι (δικαιοπάροχοί) τους. Έκανα γνωστές στον κόσμο ποιες ενέργειες μπορούν να γίνουν από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες για να κατοχυρώσουν τις ξεχασμένες αγροτικές περιουσίες τους, όταν εξ αντικειμένου δε γνωρίζουν τις ακριβείς θέσεις και τα όρια των ακινήτων, ενώ στο μεταξύ υπεισέρχονται νέα εμπόδια, όπως κληρονομικές διεκδικήσεις, η οικονομική στενότητα και άλλα σχετικά.

Ευτυχώς γι’ αυτούς, η πρώτη προσπάθεια που έγινε για να γίνει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, που είχε χωρικό και περιγραφικό στοιχείο, ήταν ένα κτηματολόγιο γύρω στο 1969-1974, που είναι γνωστό σε εμάς τους τοπογράφους που ασχολούμαστε με το Κτηματολόγιο ως “Κτηματολόγιο Καλιατάκη”.

Αυτό σαν προϊόν υπήρχε στον Οργανισμό Κτηματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ). Με προτροπή και πίεση από τον Σύλλογο Τοπογράφων τότε και με κάποιες φωνές λογικής μέσα από το Κτηματολόγιο, δεν πετάχτηκε στα σκουπίδια, αλλά διασώθηκε και υπάρχει αυτή τη στιγμή στην “Ελληνικό Κτηματολόγιο” και μάλιστα έχει σαρωθεί στο σύνολό του, δηλαδή υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή μετά τις πρωτοβουλίες από τους μελετητές του Κτηματολογίου.

Πρόκειται για αποτύπωση κτηματολογίου πάνω σε μεγεθυμένες αεροφωτογραφίες, που έγινε παρουσία μάλιστα και με επιτόπου υπόδειξη των ορίων από τους ιδιοκτήτες και τους τότε αγροφύλακες και παράλληλα γινόταν και πίνακας φερόμενων ιδιοκτητών των εκτάσεων», τονίζει ο τοπογράφος μηχανικός κ. Γιώργος Κάτσης.

Αυτή η προσπάθεια σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου ξεκίνησε από την Κρήτη περίπου το 1969 και συνεχίστηκε μέχρι το 1974, όταν έφτασε μέχρι τη Λάρισα και σταμάτησε. Καλύπτει όλη την Κρήτη, όλη την Πελοπόννησο και από την ηπειρωτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανία, Στερεά Ελλάδα μέχρι και τη Λάρισα.

Πάρα πολλοί μελετητές το εκμεταλλεύτηκαν αυτό, με δική τους πρωτοβουλία, το πήραν, το σάρωσαν και το εφάρμοσαν για να φτιάξουν πίνακα φερόμενων ιδιοκτητών και προκαταρκτικών υποβάθρων. Ενώ είναι εξαιρετικά χρήσιμο και για τους πολίτες να εντοπίσουν και να δηλώσουν τα ακίνητά τους στο Κτηματολόγιο.

«Είναι πολύ σημαντικό, γιατί πρόκειται για έργο το οποίο έγινε σε ανύποπτο χρόνο, όπως προανέφερα, σε πολλές περιπτώσεις με παρουσία των ιδιοκτητών, αλλά και με τους αγροφύλακες, που θεωρητικά ήξεραν τότε τα ακίνητα, και μπορεί κάλλιστα να δώσει και ένα στοιχείο ιδιοκτησίας. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο χρησικτησίας, το οποίο έγινε σε ανύποπτο χρόνο στο παρελθόν και δεν μπορεί εύκολα να αμφισβητηθεί.

Στα Γραφεία Κτηματογράφησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν Κτηματολογικούς Πίνακες της εποχής αυτής, στους οποίες έχουν καταγραφεί τα στοιχεία του ιστορικού καλλιεργητή (επώνυμο, όνομα, παρώνυμο και ενδεχομένως μητρώνυμο) και στοιχεία για τα ιστορικά αγροτεμάχια (κωδικός, ΚΑΕΚ, και ενδεχομένως τοπωνύμιο και εμβαδόν).

Επίσης, στις πλατφόρμες θέασης των μελετητικών εταιρειών υπάρχουν αυτά τα στοιχεία ως θεάσεις προκτηματογράφησης», πρόσθεσε ο κ. Γιώργος Κάτσης.

Δήλωση χρησικτησίας – Αναφορά στις ιστορικές εγγραφές

Όσοι εντοπίσουν στους εν λόγω κτηματολογικούς πίνακες εγγραφές στο όνομά τους, μπορούν, αν δεν έχουν τίτλους, να υποβάλλουν δήλωση χρησικτησίας με το σημερινό Ε9 και αναφορά στις ιστορικές εγγραφές.

Όσοι εντοπίσουν στους εν λόγω κτηματολογικούς πίνακες εγγραφές στο όνομα δικαιοπαρόχων τους, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση κληρονομικού δικαιώματος χωρίς συμβόλαιο αποδοχής κληρονομιάς, με τεκμηρίωση χρησικτησίας στο όνομα του θανόντος δικαοπαρόχου τους, με βάση:

α) Την ιστορική εγγραφή στον πίνακα και

β) Μία ένορκη βεβαίωση γνωστού ή συγγενούς.

Όσοι διαθέτουν τίτλους, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση, αναφέροντας ως στοιχεία εντοπισμού την ιστορική εγγραφή. Προϋπόθεση αποτελεί η ταύτιση του τοπωνύμιου του τίτλου με αυτό της ιστορικής εγγραφής.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι δικαιούχοι αναγράφουν στο έντυπο της δήλωσης:

Στην περιοχή Β1 το τοπωνύμιο της ιστορικής εγγραφής (αν υπάρχει στον πίνακα). Στο πεδίο “Παρατηρήσεις”, στο τέλος της δεύτερης σελίδας του Φύλλου Ακινήτου της δήλωσης, την φράση: Πρόκειται για την ιστορική εγγραφή της Κτηματογράφησης του 1970 για το αγροτεμάχιο με Κωδικό αριθμό… στο όνομα του…

Για τα παραπάνω γεωτεμάχια, με ιστορικό κτηματολογικό αριθμό, δεν απαιτούνται επιπρόσθετα στοιχεία οριοθέτησης. Μπορεί ο πολίτης μέσα από τις πλατφόρμες της θέασης που έχουν αναρτημένους οι ανάδοχοι των εκάστοτε περιοχών να βγάλει τα αποσπάσματα και τα στοιχεία των γεωτεμαχίων και να τα υποβάλει μαζί με την αίτησή του.


πηγή

Με το WordPress Automatic Plugin από την codecanyon
Πλέον στην ιστοσελίδα μας δημοσιεύονται αυτόματα άρθρα μέσω «RSS feeds».
Από όποια σελίδα μας τα προσφέρει!
Δεν φέρουμε καμιά απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο.

Αν πιστεύεται πως αυτό το άρθρο πρέπει να διαγραφεί μην διστάσετε να μας βρείτε στα social media.

Πως σα φάνηκε η είδηση αυτή ;

επιλέξτε από ένα έως πέντε αστερια

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Ψήφοι: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής! Γίνε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτήν την είδηση.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Back to top button