Οικονομία

Ισχυρή βελτίωση μεγεθών στο εξάμηνο για την Ελλάκτωρ

Above Article Content Ad


Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022, 18:28

Με ισχυρή βελτίωση των μεγεθών του σε όλα σχεδόν τα επίπεδα ολοκλήρωσε το πρώτο μισό του έτους ο Όμιλος Ελλάκτωρ, κατά το οποίο παρουσίασε εκτίναξη των EBITDA κατά 134% στα 117 εκατ. ευρώ και αύξηση πωλήσεων κατά 22% στα 479 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Ελλάκτωρ, στα βασικά οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου 2022:

– €479 εκατ. ο συνολικός Κύκλος Εργασιών Ομίλου, αύξηση 22% σε ετήσια βάση

– €126 εκατ. συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το Α’ Εξάμηνο 2022, ή αύξηση 65%. To EBITDA ανήλθε σε €117 εκατ., αυξημένο κατά 134%

– €31 εκατ. Κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) στο Α΄ Εξάμηνο 2022, έναντι ζημιών €48 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021

– €12 εκατ. Καθαρά Κέρδη (ΕΑΤ) έναντι ζημιών €55 εκατ., την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι

– Καθαρός Δανεισμός: 30.06.2022 στα €576 εκατ., στις 31.12.2021 €578 εκατ. ενώ ο καθαρός Δανεισμός για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €367 εκατ.

*Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 30.06.2022 σε €458 εκατ. και στις 31.12.2021 €470 εκατ.

Article inline ad #5

* Ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/ετησιοποιημένο συγκρίσιμο EBITDA) σε 2,4x (2,6x με LTM συγκρίσιμο EBITDA)

– Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους €42,3 εκατ. για το A’ Εξάμηνο 2022, έναντι εκροών €1,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2021.

Ε. Μπουλούτας: Στοχεύουμε στη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας

Σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα του 1ου Εξαμήνου 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Ευθύμιος Μπουλούτας ανέφερε:

“Οι οικονομικές επιδόσεις του πρώτου Εξαμήνου 2022 της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, επιβεβαιώνουν τη νέα αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου παρά το ασταθές μακροοικονομικό περιβάλλον.

Σε συνέχεια της προσφοράς εξαγοράς από τη ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΜΟΕ) του 75% νέας εταιρείας, στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και με δεδομένη τη θετική απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ την 25.08.2022 για τη συναλλαγή, οι δραστηριότητες του κλάδου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν πλέον για τον Όμιλο διακοπείσες δραστηριότητες, σύμφωνα με την εφαρμογή του προτύπου ΔΠΧΑ 5 “Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες”. Παρουσιάζονται, ωστόσο, ως μέρος του Ομίλου για σκοπούς συγκρισιμότητας των μεγεθών αλλά και διακριτά για την ορθή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού. Η συγκεκριμένη συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση λήψεως των απαραίτητων κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο Όμιλος παρουσίασε έσοδα €479 εκατ., αυξημένα κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, εκ των οποίων τα €426 εκατ. είναι από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) €125,5 εκατ., αυξημένα κατά 65%, από τα οποία τα €82,1 αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου. Επίσης, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €30,9 εκατ. εκ των οποίων τα €5,6 εκατ. αφορούν σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για τον Όμιλο σε €12,4 εκατ. έναντι ζημιών €54,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ωστόσο για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν ζημίες €7,4 εκατ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευαστική δραστηριότητα, της οποίας το ανεκτέλεστο ανέρχεται πλέον σε €2,8 δισ., κατέγραψε οριακή θετική λειτουργική κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο και μετά από πολλά χρόνια συσσωρευμένων ζημιών.

Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις που φέρει σε όλους τους τομείς η ενεργειακή κρίση, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ μετά την εξυγίανση του ισολογισμού του προχωρά με σταθερά βήματα στην υλοποίηση του νέου επιχειρηματικού μοντέλου που περιλαμβάνει τη δραστική μείωση του δανεισμού και την ανάπτυξη στους κύριους τομείς δραστηριότητάς του. Διαδραματίζουμε πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξελίξεις του κλάδου των υποδομών και στοχεύουμε στη δημιουργία σταθερής και μακροχρόνιας αξίας για τους μετόχους, τους εργαζομένους και την Ελληνική οικονομία και κοινωνία».

Πηγή

Below Article Content Ad
Below Article Ad

Related Articles

Below Comments Ad
Back to top button