Οικονομία

Ideal Holdings: Μεταβίβαση μετοχών στην Guala

Η εταιρεία IDEAL Holdings Α.Ε. συμφώνησε, στις 22.04.2024, να μεταβιβάσει 22.800 ονομαστικές μετοχές της εταιρείας ASTIR που αντιστοιχούν στο 100% του μετοχικού κεφαλαίου της, στην εταιρεία Guala Closures («Guala»), η οποία μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα αποτελεί τη μοναδικό μέτοχο της εταιρείας ASTIR και θα κατέχει έμμεσα και το 74,99% της Coleus.

Η ολοκλήρωση αυτής της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις Ρυθμιστικών Αρχών (Επιτροπές Ανταγωνισμού Ν. Αφρικής και Ρουμανίας) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Β’ εξάμηνο του 2024. Η Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) του 100% των εταιρειών ASTIR και Coleus, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του τιμήματος της Συναλλαγής, συμφωνήθηκε σε 136 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, το τελικό τίμημα θα υπολογιστεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης και αφού ληφθούν υπόψη προσαρμογές, όπως η αφαίρεση του ποσού καθαρού δανεισμού των εταιρειών ASTIR και Coleus, ύψους 15 εκατ. ευρώ, η κερδοφορία των δύο εταιρειών, καθώς και το κεφάλαιο κίνησης αυτών, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και η αφαίρεση της αξίας του ποσοστού 25,01% της Coleus, που δεν κατέχει η ASTIR.

Ακολούθως, η Εταιρεία εκτιμά ότι το ποσό τιμήματος που τελικά θα καταβάλει η Guala, σε μετρητά, με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, θα κυμαίνεται μεταξύ 110 και 115 εκατ. ευρώ.

Κατά την χρήση 2023 τα έσοδα των εταιρειών ASTIR και Coleus αθροιστικά ανήλθαν σε 75,2 εκατ. ευρώ και η συνολική κερδοφορία EBITDA βάσει Διεθνών Πρότυπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) σε 19,9 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου του κέρδους που αναλογεί στις μη ελέγχουσες συμμετοχές (μετόχους μειοψηφίας 25,01%) της Coleus.

Τα οικονομικά στοιχεία των εταιρειών ASTIR και Coleus, μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, θα συνεχίσουν να ενοποιούνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από τα ΔΠΧΑ.

Τα κέρδη από την διάθεση της συμμετοχής αναμένεται να υπερβούν τα 60 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και η Εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με νεότερή της ανακοίνωση.

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button