Οικονομία

Φόρος εισοδήματος: Στα επόμενα 5 φορολογικά έτη μεταφέρονται οι ζημιές επιχειρήσεων – Παραδείγματα

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τις μεταφορές ζημιών επιχειρήσεων σε επόμενα φορολογικά έτη κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, εξέδωσε η ΑΑΔΕ.

Το αποτέλεσμα της ανωτέρω πρόβλεψης σημαίνει πως οι ζημιές μιας επιχείρησης θα συμψηφίζονται με τα ενδεχόμενα κέρδη κατά τα επόμενα φορολογικά έτη, όταν υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος.

Έτσι, ορίζεται ότι εάν με τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε φορολογικά έτη, καθώς και ότι η ζημία του προγενέστερου έτους συμψηφίζεται κατά προτεραιότητα έναντι της ζημίας μεταγενέστερου έτους.

Συνεπώς η μεταφερόμενη ζημιά συμψηφίζεται σε κάθε περίπτωση με τα δηλωθέντα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα αν και τονίζεται πως για τη σύγκριση τεκμαρτού και δηλωθέντος εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα δηλωθέντα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα του κάθε φορολογικού έτους, πριν τον συμψηφισμό τους με τυχόν μεταφερόμενη ζημία προηγουμένων ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση που υπάρχουν δηλωθέντα καθαρά κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και μεταφερόμενη ζημία προηγούμενων ετών:

α) εάν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος υπερβαίνει τα δηλωθέντα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος προσδιορίζεται επί του εισοδήματος αυτού, η δε μεταφερόμενη ζημιά προηγουμένων ετών συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη και εφόσον απομείνει υπόλοιπο ζημίας αυτό μεταφέρεται στα επόμενα έτη.

β) εάν το ποσό των δηλωθέντων κερδών υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος ο φόρος προσδιορίζεται επί των κερδών αυτών, μετά τον συμψηφισμό τους με τυχόν μεταφερόμενη ζημία προηγουμένων ετών, ακόμα και αν το τελικό ποσό που θα προκύψει υπολείπεται του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, εφόσον δε απομείνει υπόλοιπο ζημίας, αυτό μεταφέρεται στα επόμενα έτη.
Περαιτέρω, σε περίπτωση που υπάρχει δηλωθείσα ζημία τρέχοντος έτους από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και μεταφερόμενη ζημία προηγούμενων ετών, ο φόρος προσδιορίζεται επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος, η δε μεταφερόμενη ζημιά προηγουμένων ετών αθροίζεται με τη δηλωθείσα ζημία τρέχοντος έτους και μεταφέρεται διαδοχικά στα επόμενα 5 φορολογικά έτη για συμψηφισμό.

Παραδείγματα

Για την καλύτερη ενημέρωση των φορολογουμένων η εγκύκλιος συμπεριλαμβάνει και συγκεκριμένα παραδείγματα. Αναλυτικά:

1. Ατομική επιχείρηση παρουσιάζει για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 ζημιές ενώ για το φορολογικό έτος 2023 κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έστω ότι το φορολογικό έτος 2023, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα προσδιορίστηκε σε 25.000 ευρώ, τότε, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα (25.000 ευρώ) υπερβαίνει τα δηλωθέντα κέρδη (20.000 ευρώ) και επομένως ο φόρος προσδιορίζεται επί του εισοδήματος αυτού. Η μεταφερόμενη ζημιά προηγούμενων ετών (13.000 ευρώ) συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη (20.000) και δεν υπάρχει υπόλοιπο ζημιών για μεταφορά στα επόμενα έτη.

2. Ατομική επιχείρηση παρουσιάζει για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 ζημιές ενώ για το φορολογικό έτος 2023 κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έστω ότι το φορολογικό έτος 2023, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα προσδιορίστηκε σε 25.000 ευρώ, τότε, τα δηλωθέντα κέρδη (30.000 ευρώ) υπερβαίνουν το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα (25.000 ευρώ) και επομένως ο φόρος προσδιορίζεται επί των δηλωθέντων κερδών, αφού όμως πρώτα αυτά συμψηφιστούν με τη ζημιά προηγούμενων ετών.

Συνεπώς, εν προκειμένω, ο φόρος προσδιορίζεται επί εισοδήματος ποσού 17.000 ευρώ (30.000 – 13.000), παρότι το ποσό που προκύπτει μετά το συμψηφισμό (17.000 ευρώ) είναι μικρότερο από το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα (25.000 ευρώ).

3. Ατομική επιχείρηση παρουσιάζει για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 ζημιές ενώ για το φορολογικό έτος 2023 κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έστω ότι το φορολογικό έτος 2023, το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα προσδιορίστηκε σε 25.000 ευρώ, το οποίο υπερβαίνει τα δηλωθέντα κέρδη (20.000 ευρώ) και επομένως ο φόρος προσδιορίζεται επί του εισοδήματος αυτού. Η μεταφερόμενη ζημιά προηγούμενων ετών (23.000) συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη και το υπόλοιπο ποσό ζημιών ποσού 3.000 ευρώ (20.000 – 23.000) μεταφέρεται στα επόμενα έτη.

4. Ατομική επιχείρηση παρουσιάζει για τα φορολογικά έτη 2021, 2022 και 2023 ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έστω ότι το φορολογικό έτος 2023 το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα προσδιορίστηκε σε 25.000 ευρώ, τότε, ο φόρος προσδιορίζεται επί του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος και η μεταφερόμενη ζημιά προηγούμενων ετών (13.000 ευρώ), αφού πρώτα συναθροιστεί με τις ζημιές χρήσης (15.000 ευρώ), ήτοι ποσό 28.000 ευρώ (15.000+13.000), μεταφέρεται στα επόμενα έτη.

To άρθρο Φόρος εισοδήματος: Στα επόμενα 5 φορολογικά έτη μεταφέρονται οι ζημιές επιχειρήσεων – Παραδείγματα δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button