Οικονομία

Τιμολόγια ρεύματος: Σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα για εύκολη σύγκριση των τιμών όλων των προμηθευτών

Σε λειτουργία βρίσκεται η νέα ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕ)  όπου βρίσκεται ο πίνακας σύγκρισης των τιμών ρεύματος. Οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν εύκολη σύγκριση μεταξύ των πράσινων τιμολογίων ρεύματος των διάφορων προμηθευτών, τόσο στα οικιακά, όσο και στα επαγγελματικά.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η ΡΑΑΕΥ: “Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 138Α του ν.4951/2022 και της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107 (ΦΕΚ Β’ 6600/21.11.2023), η Αρχή δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, έως την πέμπτη ημέρα του εκάστοτε μήνα, τις τιμές παροχής από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού «Πράσινου» Τιμολογίου. Σχετικώς, η Αρχή δημοσιεύει πίνακα που περιλαμβάνει: (α) την Πάγια Χρέωση και (β) την Τελική Τιμή Προμήθειας του σχετικού μήνα, η οποία προκύπτει από το άθροισμα της Βασικής Τιμής Προμήθειας και του Μηχανισμού Διακύμανσης, κατόπιν υπολογισμού τυχόν εκπτώσεων. Για τη διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, θα αναγράφεται η προϋπόθεση βάσει της οποίας χορηγείται η εκάστοτε έκπτωση.

Για τη διευκόλυνση των καταναλωτών στη σύγκριση των τιμών των προϊόντων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η Αρχή θα διατηρεί στην ιστοσελίδα της δυναμικό «Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος», ο οποίος θα περιλαμβάνει τις τιμές των Ειδικών (Πράσινων) Τιμολογίων, καθώς και τις τιμές των Σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων, δηλαδή των τιμολογίων που η τιμή τους παραμένει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, χρονικής έκτασης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και των Κυμαινόμενων «Κίτρινων» Τιμολογίων.

Κατά τον τρόπο αυτό, οι καταναλωτές θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να συγκρίνουν τις τιμές όλων των προϊόντων όλων των προμηθευτών.

Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει κατηγορία τιμολογίου (Οικιακό, Επαγγελματικό), καθώς και τον μήνα κατανάλωσης. Ως προεπιλογή εμφανίζονται τα Ειδικά Τιμολόγια του τρέχοντος μήνα.

Οι τιμές του εκάστοτε μήνα θα αναρτώνται στον Πίνακα Δημοσίευσης των Τιμών Ρεύματος ως εξής:

  • Οι τιμές των Ειδικών «Πράσινων» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα έως την 5η ημέρα κάθε μήνα.
  • Οι τιμές των Σταθερών «Μπλε» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα. Σε περίπτωση νέου προϊόντος, αυτό θα προστίθεται εντός δύο ημερών από την διάθεσή του από τον Προμηθευτή.
  • Οι τιμές των Κυμαινόμενων «Κίτρινων» Τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα εντός δύο ημερών από την ημέρα που οριστικοποιούνται, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση Ε-160/2023 (ΦΕΚ Β΄ 6001/16.10.2023) της Αρχής.

Αναλυτικότερα, οι τιμές των «Κίτρινων ex-ante[1]» τιμολογίων θα αποτυπώνονται στον Πίνακα την 1η ημέρα κάθε μήνα, ενώ οι τιμές των «Κίτρινων ex-post[2]» τιμολογίων θα αναρτώνται στον Πίνακα κατά μέγιστο δύο μήνες μετά τον μήνα εφαρμογής τους (για παράδειγμα, την 1η Μαρτίου 2024 θα συμπληρωθούν στον Πίνακα που αφορά τον Ιανουάριο 2024 οι τιμές των ex-post κίτρινων τιμολογίων)”.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Πίνακα Σύγκρισης των Τιμών Ρεύματος στην εξής ιστοσελίδα: https://www.rae.gr/katanalotes/times-kai-xreoseis/

[1] Ως «Κίτρινα ex ante» τιμολόγια νοούνται αυτά, των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται πριν τον μήνα κατανάλωσης ή το αργότερο την 1η μέρα του μήνα κατανάλωσης. Δηλαδή, οι τιμές παροχής («Τιμή Προμήθειας») των «Κίτρινων ex ante» τιμολογίων του μηνός Ιανουαρίου 2024 γνωστοποιούνται το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2024, του Φεβρουαρίου την 1η Φεβρουαρίου 2024 κοκ.

[2] Ως «Κίτρινα ex post» τιμολόγια νοούνται αυτά, των οποίων όλοι οι όροι τιμολόγησης ανακοινώνονται έως την 1η μέρα του τρίτου μήνα από τον μήνα κατανάλωσης. Δηλαδή, οι όροι τιμολόγησης («Τιμή Προμήθειας») των «Κίτρινων ex ante» τιμολογίων του μηνός Ιανουαρίου 2024 γνωστοποιούνται το αργότερο την 1η Απριλίου 2024, οι όροι των «Κίτρινων ex ante» τιμολογίων του μηνός του Φεβρουαρίου την 1η Μαΐου 2024 κοκ.

To άρθρο Τιμολόγια ρεύματος: Σε λειτουργία η νέα ιστοσελίδα για εύκολη σύγκριση των τιμών όλων των προμηθευτών δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button