Οικονομία

Πώς προσδοκά η κυβέρνηση να βάλει τάξη στις δημόσιες δαπάνες

Τάξη στην λογιστική εικόνα του δημοσίου τομέα είναι αποφασισμένη να βάλει η κυβέρνηση μέσα στο 2024, εφαρμόζοντας νέες και σύγχρονες μεθόδους καταγραφής και ελέγχου εσόδων και δαπανών, στο πλαίσιο ενός συνόλου παρεμβάσεων που χαρακτηρίζεται ως «λογιστική μεταρρύθμιση».

Η εν λόγω μεταρρύθμιση μάλιστα, επρόκειτο να εφαρμοστεί από το καλοκαίρι του 2023, αλλά οι έκτακτες ανάγκες που προέκυψαν από την πανδημία ανέτρεψαν τον αρχικό σχεδιασμό. Τώρα, το οικονομικό επιτελείο, μαζί με τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις του 2024 προωθεί και τις λογιστικές, τοποθετώντας τες στο 4ο τρίμηνο του έτους. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, τα έσοδα και τις δαπάνες όλων των φορέων του δημόσιου τομέα, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία, δήμοι και περιφέρειες κοκ.

Τα λογιστικά μέτρα αποτελούν «συμπλήρωμα» των δημοσιονομικών για πιο ολοκληρωμένη γνώση, έλεγχο και διαχείριση των δημόσιων οικονομικών του κράτους που θα οδηγήσουν την ελληνική οικονομία να «πιάσει» τον πήχη που η ίδια έχει θέση με τον προϋπολογισμό 2024 και παραπέρα.

Για να πετύχει η διαδικασία της λογιστικής μεταρρύθμισης, τα επίμαχα έργα που απαιτούνται είναι δύο:

  • Μετάβαση του συνόλου των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε Ενιαίο Λογιστικό Πλαίσιο Δεδουλευμένης Βάσης, και
  • Ψηφιακός μετασχηματισμός της δημοσιονομικής διαχείρισης του Κράτους. Ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα λειτουργίας, οργάνωσης, πληροφόρησης και διοίκησης (govERP)

Το Ενιαίο Λογιστικό Πλαίσιο

Το ΥΠΕΘΟ προσδοκά πως η μετάβαση σε ενιαίο λογιστικό πλαίσιο δεδουλευμένης βάσης για όλους τους Φορείς θα επιτρέψει τη συστηματική απεικόνιση και παρακολούθηση της καθαρής θέσης του εθνικού πλούτου της χώρας, καθώς και των χρηματοοικονομικών της επιδόσεων. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αποτελεσματικό εργαλείο λήψης αποφάσεων, απολογισμού και λογοδοσίας για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών.

Το έργο έχει ξεκινήσει από προηγούμενες χρήσεις και έχουν ήδη εκδοθεί οι δέκα (10) βασικές λογιστικές πολιτικές, ενώ συνεχίζει η προσπάθεια έκδοσης νέων πολιτικών. Για το 2024, η κεντρική στόχευση είναι να επιχειρηθεί σταδιακά η σύνδεση της λογιστικής μεταρρύθμισης με τη μεταρρύθμιση του ψηφιακού μετασχηματισμού της δημοσιονομικής διαχείρισης του Κράτους, η οποία τελεί υπό εξέλιξη.

Το κομβικό govERP

Κομβικής σημασίας για το project της κυβέρνησης αποτελεί το πληροφοριακό σύστημα govERP, η υλοποίηση του οποίου θα υποστηρίζει τις ανάγκες δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης και θα παρέχει πληροφορίες για συναλλαγές φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, καταγράφοντας και στοιχεία που σχετίζονται με τη λειτουργία τους, όπως περιουσιακά στοιχεία, δείκτες απόδοσης κλπ.

Το νέο σύστημα θα υποστηρίζει τον προϋπολογισμό επιδόσεων, την επισκόπηση δαπανών, την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης, τη λειτουργική ταξινόμηση και όλα τα στάδια εκκαθάρισης/πληρωμών, παρέχοντας έναν μηχανισμό παρακολούθησης και πρόβλεψης των ταμειακών ροών. Επίσης, θα παρακολουθεί όλα τα χρηματοοικονομικά στάδια εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών μέσω των ηλεκτρονικών τιμολογίων, και θα ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο όλα τα εμπλεκόμενα συστήματα.

Υπενθυμίζεται, πως κατά την παρουσίαση του συστήματος στα μέσα Δεκεμβρίου, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αθανάσιος Πετραλιάς, είχε δηλώσει:

«Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, μια εμβληματική επένδυση, η οποία εντάσσεται στο ευρύ πλέγμα μεταρρυθμίσεων, που σχεδιάστηκαν με μεθοδικότητα από το 2020 και μετά με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μεταρρυθμίσεις που στόχο έχουν τον οικονομικό και θεσμικό μετασχηματισμό των παραγωγικών τομέων της ελληνικής οικονομίας, την ψηφιακή διακυβέρνηση, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η λογιστική μεταρρύθμιση στο δημοσιονομικό σύστημα της χώρας μας, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης του GOV-ERP, αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη οργανωμένη και ολοκληρωμένη πρόταση για την καθιέρωση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στο Δημόσιο.

Η Ελλάδα ευθυγραμμίζεται ουσιαστικά και σε αυτό τον τομέα, με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη. Ο Υπουργός Οικονομικών αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να παρουσιάζει τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας μέσω δημοσιονομικών αναφορών και χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που θα παράγονται από ένα και μόνο σύστημα».

To άρθρο Πώς προσδοκά η κυβέρνηση να βάλει τάξη στις δημόσιες δαπάνες δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button