Τεχνολογία

ΕΕ: Από το κακό στο χειρότερο οι ελλείψεις βασικών φαρμάκων!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Πληθώρα (*) ευρωβουλευτών, απ’ όλες, σχεδόν τις πολιτικές ομάδες, υπέβαλλε, μόλις χθές, γενική ερώτηση προς την Κομισιόν, ζητώντας αξιόπιστες απαντήσεις, σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι, για την αντιμετώπιση των σοβαρών ελλείψεων σε φάρμακα!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην ερώτηση τους υπογραμμίζουν ότι, λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη σπανιότητα βασικών φαρμάκων και ενεργών φαρμακευτικών συστατικών (API) στην ΕΕ, δεν καταλαβαίνουμε την απουσία συγκεκριμένης πολιτικής υποστήριξης για την παραγωγή τους εντός της ΕΕ, ιδίως δεδομένων των πολιτικών υποστήριξης που ισχύουν για άλλους βασικούς τομείς.

Τονίζουν δε ότι, η ΕΕ παρουσίασε αύξηση 60 % στις κοινοποιήσεις για την έλλειψη φαρμάκων μεταξύ 2017 και 2019 και η κατάσταση επιδεινώθηκε το 2022. Οι αιτίες αυτού του προβλήματος είναι πολλαπλές και περίπλοκες.

Η εξάρτηση από λίγους κατασκευαστές, ιδιαίτερα κατασκευαστές στην Κίνα και την Ινδία, θα πρέπει να σημάνει συναγερμό σχετικά με τη συγκέντρωση της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ μειώνεται σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υποστηρίζουν δε ότι, υπό το πρίσμα αυτής της κατάστασης, είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε όχι μόνο στον μετριασμό των ελλείψεων φαρμάκων, αλλά και στην εφαρμογή μιας προληπτικής στρατηγικής. Το non paper με τίτλο «Βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού φαρμάκων στην Ευρώπη», που εγκρίθηκε από τουλάχιστον 19 κράτη μέλη, υπογραμμίζει αυτές τις ανησυχίες.

Η διατήρηση και η αύξηση τόσο της καινοτομίας όσο και της εσωτερικής παραγωγικής ικανότητας όχι μόνο θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ έναντι πιθανών κρίσεων υγείας, αλλά και θα επιταχύνει την πρόσβαση σε θεραπείες για τους ασθενείς, θα κάνει τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης βιώσιμα και θα προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, ενισχύοντας το ευρωπαϊκό φαρμακευτικό βιομηχανικό οικοσύστημα και εργασία.

Ρωτούν δε, συγκεκριμένα, την Κομισιόν:

-Αν θα μπορούσε να διερευνήσει την εφαρμογή πρωτοβουλιών και εργαλείων που, παρόμοια με τον νόμο περί κρίσιμων πρώτων υλών που χρηματοδοτούνται κατάλληλα, στοχεύουν στην ενίσχυση της παραγωγής βασικών φαρμάκων, API και καινοτόμων θεραπειών στην ΕΕ , όπως νέα αντιμικροβιακά και φαρμακευτικά προϊόντα προηγμένης θεραπείας;
-Λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη ανάγκη για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και την προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της υγειονομικής περίθαλψης, αν θα δεσμευτεί η να υιοθετήσει μια ισχυρή πολιτική υποστήριξης κατά τη διάρκεια αυτής της νομοθετικής περιόδου; Μια τέτοια πολιτική θα ευθυγραμμιστεί με τις φιλοδοξίες της ΕΕ, θα συμπλήρωνε το φαρμακευτικό πακέτο και θα ενδυναμώσει την Ευρώπη να χειρίζεται αποτελεσματικά μελλοντικές κρίσεις υγείας, ενισχύοντας παράλληλα τη φροντίδα των ασθενών και την οικονομική θέση της ΕΕ.
(*) Susana Solís Pérez (Renew), Nicolás González Casares (S&D), Dolors Montserrat (PPE), Peter Liese (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Sara Cerdas (S&D), Ondřej Knotek (Renew), Bartosz Arłukowicz (PPE), César Luena (S&D), Juan Ignacio Zoido Álvarez (PPE), Francisco José Millán Mon (PPE), José Manuel García-Margallo y Marfil (PPE), Billy Kelleher (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Kateřina Konečná (The Left), Lina Gálvez Muñoz (S&D), Nathalie Colin-Oesterlé (PPE), Karen Melchior (Renew), Carlos Zorrinho (S&D), Patrizia Toia (S&D), Beatrice Covassi (S&D), Jarosław Kalinowski (PPE), Christophe Clergeau (S&D), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew), Clara Aguilera (S&D), Pablo Arias Echeverría (PPE), Rosa Estaràs Ferragut (PPE), Leopoldo López Gil (PPE), Alin Mituța (Renew), Antonio López-stúriz White (PPE), Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Gabriel Mato (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Angelika Niebler (PPE), Andrzej Halicki (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Magdalena Adamowicz (PPE), Jarosław Duda (PPE), Adam Jarubas (PPE), Cindy Franssen (PPE), Pietro Fiocchi (ECR), Adrián Vázquez Lázara (Renew), René Repasi (S&D), Vlad Gheorghe (Renew), Stelios Kympouropoulos (PPE), Maria Angela Danzì (NI), Olivier Chastel (Renew), Nicola Procaccini (ECR), Maite Pagazaurtundúa (Renew), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Maria Poptcheva (Renew), Josianne Cutajar (S&D), Cyrus Engerer (S&D), Marek Paweł Balt (S&D), Dan Nica (S&D), Inma Rodríguez-Piñero (S&D), Carmen Avram (S&D), Andrey Kovatchev (PPE), Estrella Durá Ferrandis (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Kathleen Van Brempt (S&D), Javier Zarzalejos (PPE), Isabel Benjumea Benjumea (PPE), Matjaž Nemec (S&D), Cristina Maestre Martín De Almagro (S&D), Francesca Peppucci (PPE), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Romana Jerković (S&D), Alex Agius Saliba (S&D), Idoia Villanueva Ruiz (The Left), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Petar Vitanov (S&D), István Ujhelyi (S&D), Traian Băsescu (PPE), Edina Tóth (NI), Pilar del Castillo Vera (PPE), Nikos Papandreou (S&D), Christophe Hansen (PPE), Milan Brglez (S&D), Catherine Amalric (Renew), Tudor Ciuhodaru (S&D)

Related Articles

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button